Ενημερωτικά βίντεο της FIG για τα στοιχεία Καλλιτεχνίας του Κώδικα Βαθμολογίας Ρυθμικής Γυμναστικής

Εκ μέρους της Τεχνικής Επιτροπής Ρυθμικής Γυμναστικής της Ε.Γ.Ο., σας κοινοποιούμε τα τέσσερα νέα ενημερωτικά βίντεο της FIG σχετικά με τα στοιχεία Καλλιτεχνίας (Artistry) του Κώδικα Βαθμολογίας Ρυθμικής Γυμναστικής 2022-2024, τα οποία επιμελήθηκε η αρμόδια Τεχνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γυμναστικής, προς ενημέρωση των προπονητριών και κριτών.

1. Artistry Focus, Breath & Expression: https://youtu.be/NM0TEpzs4w4

2. Artistry Musicality & Rhythm: https://youtu.be/46tv2L2uC3s

3. Artistry Creative Process: https://youtu.be/8S0hjEM7nOc

4. Artistry Composition & Artistic Transitions: https://youtu.be/tjP6cidzsmU