Μετάθεση Προκριματικού Τραμπολίνο Α’ περιφέρειας και Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Α’-Β’-Γ’ κατ.

Σας γνωρίζουμε ότι ο προγραμματισμένος Προκριματικός και Περιφερειακός Αγώνας Τραμπολίνο Α’ Περιφέρειας, μετατίθεται από τις 01-02 Απριλίου 2023 για τις 29-30 Απριλίου 2023.

Επίσης, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τραμπολίνο Α’-Β’-Γ’ Κατηγοριών 2023 μετατίθεται από τις 06-07 Μαΐου 2023 για τις 13-14 Μαΐου 2023.