Θέματα 06ης συνεδρίασης Δ.Σ. Ε.Γ.Ο. (Τετάρτη 22/03)

Σας γνωρίζουμε τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν στην 06η συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Ομοσπονδίας στην Αθήνα την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023 και ώρα 12:00.

06η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 1. Ενημέρωση Προέδρου
 2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού-Οικονομικός Απολογισμός – Ισολογισμός – Αποτελέσματα Χρήσης – Ειδικός Απολογισμός
 3. Έγκριση Κανονισμού Εθνικών Ομάδων
 4. Τροποποίηση Κανονισμού εγγραφών-μεταγραφών της Ε.Γ.Ο.
 5. Επικύρωση αντιπροσώπων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 22/03/2023
 6. Δαπάνη ενοικίασης αμφιθεάτρου Ε.Ο.Ε. για τη διεξαγωγή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 22/03/2023
 7. Δαπάνη βιντεοσκόπησης και πρακτικών Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 22/03/2023
 8. Επικύρωση διαγωνισμού αεροπορικών εισιτηρίων
 9. Δαπάνες του Διεθνούς Συνεδρίου ΓγΟ “FIG GfA Colloquium – Athens 2023”
 10. Αλλαγές στο Αγωνιστικό Ημερολόγιο
 11. Εγγραφή Νέων Σωματείων
 12. Διάφορα