Νέα διάρθρωση καρτών αθλητών-αθλητριών Ε.Γ.Ο.

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Γ.Ο. στη συνεδρίασή του με αριθμό Νο 3 της 30-01-2023, θέμα 5ο αποφάσισε τη διάρθρωση των καρτών. Η διαδικασία θα ξεκινήσει από 01/09/2023, έτσι ώστε τα σωματεία να έχουν το χρονικό διάστημα για να προβούν στις απαραίτητες αλλαγές. Έως τότε οι κάρτες των αθλητών – τριών θα παραμείνουν ως έχουν (δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής για έκδοση νέας κάρτας αθλητή-τριας Β1). Για τη συμμετοχή στα Φεστιβάλ της Γυμναστικής για Όλους παραμένουν οι διατάξεις και οι όροι όπως ισχύουν έως σήμερα.

Μέχρι την 31/08/2023 θα ισχύσουν τα εξής:

ΚάρταΆθλημαΣυμμετοχή
ΑΌλα τα αθλήματαΣτο άθλημά τους και σε Φεστιβάλ ΓγΟ (όχι contest)
AΓγΟΓγΟ Contest και Φεστιβάλ
Β1Όλα τα αθλήματαΣτο άθλημά τους και σε Φεστιβάλ ΓγΟ (όχι contest)
Β2Όλα τα αθλήματαΣτο άθλημά τους και σε Φεστιβάλ ΓγΟ
C1ΓγΟΦεστιβάλ ΓγΟ (όχι contest)
C2ΓγΟΦεστιβάλ ΓγΟ

Για τη συμμετοχή σε Φεστιβάλ Γυμναστικής για Όλους, διαγωνιστικού χαρακτήρα, ο εγκεκριμένος κανονισμός εγγραφών – μεταγραφών αναφέρει ότι «κάθε αθλητής δύναται να έχει μόνο ένα (1) δελτίο αθλητικής ιδιότητας στο οποίο θα αναγράφεται το συγκεκριμένο άθλημα γυμναστικής, που θα αγωνίζεται. Σε περίπτωση κατά την οποία ο αθλητής θελήσει να αλλάξει άθλημα γυμναστικής, τότε αυτός παραμένει στη δύναμη του σωματείου, το οποίο υποχρεούται εγγράφως να γνωστοποιήσει την αλλαγή αθλήματος στην Ε.Γ.Ο. Ρητά απαγορεύεται ο ίδιος αθλητής να αγωνιστεί σε δύο διαφορετικά αθλήματα γυμναστικής κατά τη διάρκεια της ίδιας αγωνιστικής περιόδου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για συμμετοχή του αθλητή σε Φεστιβάλ Γυμναστικής για Όλους, μη διαγωνιστικού χαρακτήρα».

Στην επικείμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας, που πρόκειται να διεξαχθεί στις 22 Μαρτίου 2023, στα θέματα ημερησίας διάταξης, περιλαμβάνεται και τροποποίηση κανονισμού εγγραφών – μεταγραφών της Ε.Γ.Ο. και η Ομοσπονδία προτίθεται να προτείνει προς ψήφιση, το δικαίωμα να συμμετέχουν και στα Φεστιβάλ διαγωνιστικού αθλητές-τριες και των υπολοίπων αθλημάτων με ενεργή κάρτα Α.