Εγγραφή προπονητών-προπονητριών στην πλατφόρμα onlinEGO

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Γ.Ο. στη συνεδρίασή του με αριθμό  Νο 3 της 30-01-2023, θέμα 6ο αποφάσισε την εγγραφή των προπονητών-τριών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ομοσπονδίας (online σύστημα διαχείρισης της Ε.Γ.Ο.), σύμφωνα με τον εν ισχύ κανονισμό προπονητών-τριών. που έχει ψηφιστεί στη Γενική Συνέλευση της 30/01/2022 και έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας στη διεύθυνση https://www.ego-gymnastics.gr/wp-content/uploads/2022/03/EGO-Kanonismos-Proponiton-2022_.pdf.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 9 αναφέρεται ότι απαιτείται δελτίο ταυτότητας προπονητή-τριας, υποχρεούνται όλοι οι προπονητές, όλων των αθλημάτων να καταθέσουν αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να εκδοθεί αριθμός μητρώου και να ενημερωθεί η πλατφόρμα. Η παραπάνω διαδικασία θα βοηθήσει προκειμένου οι αθλητές να δηλώνονται με τον αντίστοιχο προπονητή-τριας αλλά και στην  εύρυθμη λειτουργία των αγώνων.

Για να ξεκινήσει η διαδικασία εγγραφής θα πρέπει ο κάθε προπονητής-τρια να συμπληρώσει την αίτηση εγγραφής για κάθε άθλημα που θα βρείτε στο σύνδεσμο https://forms.gle/6hfmYvA9CfrxE4ZL6. Στην συνέχεια θα σταλούν στα emails που δηλώθηκαν, κωδικοί για είσοδο στο ηλεκτρονικό σύστημα της Ε.Γ.Ο. για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Το κόστος εγγραφής ανεξαρτήτου αριθμού αθλημάτων για την έκδοση αριθμού μητρώου προπονητή είναι 50,00€ και θα είναι εφάπαξ.