Θέματα 04ης συνεδρίασης Δ.Σ. Ε.Γ.Ο. (Τρίτη 28/02)

Σας γνωρίζουμε τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν στην 04η συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 17:00, με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής Zoom.

04η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 1. Ενημέρωση Προέδρου
 2. Αντικατάσταση υπαλλήλων, μελών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών
 3. Καλεντάρι 2023
 4. Θέματα FIG World Cup RG 2023
 5. Σύμβαση Ξενοδοχείων για FIG World Cup RG 2023
 6. Προσφορά μετακίνησης & Ανάθεση για FIG World Cup RG 2023
 7. Προσφορά Ασφάλειας Αστικής Ευθύνης για FIG World Cup RG 2023
 8. Προσφορά και Σύμβαση Κυλικείου για FIG World Cup RG 2023
 9. Προσφορά μεταφοράς υλικού για FIG World Cup RG 2023
 10. Προσφορά για σημαίες  για FIG World Cup RG 2023
 11. Σύμβαση με Ticketmaster για FIG World Cup RG 2023
 12. Αναμορφωμένος Συγκεντρωτικός Προϋπολογισμός FIG World Cup RG 2023
 13. Ανάθεση Προμήθειας υλικών για το Colloquium GfA, Αθήνα 2023
 14. Ανάθεση Υπηρεσιών για το Colloquium GfA, Αθήνα 2023
 15. Σύμβαση με Ιατρό για το ΚΥΕ Αθήνας
 16. Οικονομικό Πρακτικό
 17. Εισηγήσεις Τ.Ε. Ενόργανης Γυμναστικής
 18. Εισηγήσεις Τ.Ε. Ρυθμικής Γυμναστικής
 19. Εισηγήσεις Τ.Ε. Τραμπολίνο
 20. Εισηγήσεις Τ.Ε. Ακροβατικής Γυμναστικής
 21. Εισηγήσεις Τ.Ε. Αεροβικής Γυμναστικής
 22. Εισηγήσεις Τ.Ε. Γυμναστικής για Όλους
 23. Εισηγήσεις T.E. Παρκούρ
 24. Διάφορα