Επικύρωση καταλόγου σωματείων με δικαίωμα ψήφου στην Τακτική Γ.Σ. της 22/03/2023

Σας κοινοποιούμε το έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με το οποίο επικυρώνεται ο κατάλογος των 100 σωματείων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας στις 22 Μαρτίου 2023, όπως τα σωματεία αυτά αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα, με βάση το τηρούμενο στη Γ.Γ.Α. ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του Ν.4714/2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Δείτε ΕΔΩ το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Α.

Δείτε ΕΔΩ τον κατάλογο με τα 100 σωματεία με δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γ.Σ. της Ε.Γ.Ο.