Εκπροσώπηση της Ε.Γ.Ο. στην παρουσίαση του ψηφιακού Μητρώου Αθλητικών Φορέων της Γ.Γ.Α.

Αντιπροσωπεία της Ε.Γ.Ο., με επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας Κώστα Πανταζή, παρακολούθησε την παρουσίαση της νέας πλατφόρμας του ψηφιακού Μητρώου Αθλητικών Φορέων από τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη και τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού Γιώργο Μαυρωτά.

Η δημιουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου των Αθλητικών Φορέων θα αφορά την επικαιροποίηση και τον εμπλουτισμό στα τηρούμενα στοιχεία των Αθλητικών Φορέων και συγκεκριμένα, Αθλητικές Ομοσπονδίες, Αθλητικές Ενώσεις, Αθλητικά Σωματεία, Αθλητικά Σωματεία και Ομοσπονδίες Α.Μ.Ε.Α. Η υλοποίηση του ηλεκτρονικού μητρώου αναμένεται να απλουστεύσει την παροχή υπηρεσιών στον τομέα του αθλητισμού και να ενισχύσει το εποπτικό και ελεγκτικό έργο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, παρέχοντας μεταξύ άλλων άμεση online πληροφόρηση για τους εποπτευόμενους από τη Γ.Γ.Α. αθλητικούς φορείς.

Παράλληλα, τονίστηκε ότι έχει ήδη ανοίξει το ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων για το έτος 2023, για νέες εγγραφές και για προσθήκη επιπλέον αθλημάτων από ήδη εγγεγραμμένα σωματεία.