Διαδικτυακό ενημερωτικό σεμινάριο για κριτές Τραμπολίνο (Σάββατο 18/02)

Σας γνωρίζουμε ότι, ενόψει της έναρξης των αγωνιστικών δραστηριοτήτων και για την πλήρη προετοιμασία των εθνικών κριτών Τραμπολίνο, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακό ενημερωτικό σεμινάριο το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 15:00-17:00 μέσω της εφαρμογής Zoom και του κάτωθι συνδέσμου: https://us02web.zoom.us/j/86509329567

Στο σεμινάριο θα γίνει ενημέρωση για διάφορα θέματα που προέκυψαν με την εφαρμογή του νέου Κώδικα Βαθμολογίας και διευκρινίστηκαν από την Τεχνική Επιτροπή Τραμπολίνο της FIG και θα γίνει πρακτική εξάσκηση με βίντεο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Πρόεδρο Κριτών Τραμπολίνο της Ε.Γ.Ο., Βαγγέλη Κολοζάκη.