Ενημέρωση της Γ.Γ.Α. για το Μητρώο Αθλητικών Σωματείων 2023

Σας προωθούμε έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με την υπ’ αριθμόν 34736/26-1-2023 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 359/Β/26-1-2023) με θέμα «Καθορισμός για το έτος 2023 των ειδικότερων στοιχείων και των λεπτομερειών α) για την αίτηση εγγραφής αθλητικού σωματείου με ειδική αθλητική αναγνώριση στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων» του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), β) για την επικαιροποίηση των στοιχείων των ήδη εγγεγραμμένων στο ηλεκτρονικό Μητρώο αθλητικών σωματείων, καθώς και γ) για τον έλεγχο της αίτησης εγγραφής ή/και επικαιροποίησης» καθώς και απαραίτητες επισημάνσεις – οδηγίες.

Δείτε ΕΔΩ το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Α.

Δείτε ΕΔΩ το ΦΕΚ με την υπ’ αριθμόν 34736/26-1-2023 Υπουργική Απόφαση