Προκήρυξη Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Ε.Γ.Ο. (22/03/2023)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας (Ε.Γ.Ο.) με απόφασή του στην 3η συνεδρίασή του της 30ής Ιανουαρίου 2023, θέμα 2ο και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού, καλεί τα σωματεία – μέλη της σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023 και ώρα 15:30, στην Αθήνα, στο αμφιθέατρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (διεύθυνση Δημητρίου Βικέλα 52 – Χαλάνδρι), με τα εξής θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Τριμελούς Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
2. Επικύρωση Πρακτικών της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ε.Γ.Ο., της 15ης Δεκεμβρίου 2022.
3. Διοικητικός Απολογισμός από 01/01/2022 έως 31/12/2022 – Τοποθετήσεις μελών – Ψηφοφορία.
4. Οικονομικός Απολογισμός – Ισολογισμός – Αποτελέσματα Χρήσης – Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής, από 01/01/2022 έως 31/12/2022 – Τοποθετήσεις μελών – Ψηφοφορία.
5. Απαλλαγή ευθύνης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οικονομική διαχείριση του χρονικού διαστήματος από 01/01/2022 – 31/12/2022 – Ψηφοφορία.
6. Έγκριση Κανονισμού Εθνικών Ομάδων.
7. Τροποποίηση Κανονισμού εγγραφών – μεταγραφών της Ε.Γ.Ο..

Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας η Γ.Σ. θα διεξαχθεί την ίδια μέρα στον ίδιο χώρο με τα αυτά θέματα ημερησίας διάταξης και ώρα 16:30.

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση στην Τακτική Γ.Σ. της 22ης Μαρτίου 2023

Δείτε ΕΔΩ το ενημερωτικό σημείωμα για τους αντιπροσώπους των σωματείων στην Τακτική Γ.Σ. της Ε.Γ.Ο.

Δείτε ΕΔΩ τα πρακτικά της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15ης Δεκεμβρίου 2022

«Κατεβάστε» από ΕΔΩ σε επεξεργάσιμη μορφή εγγράφου (.doc) το Υπόδειγμα Αποσπάσματος Πρακτικού Δ.Σ. Αθλητικού Σωματείου