Καταγραφή μελών Αθλητικών Ομοσπονδιών από τη Γ.Γ.Α.

Σας γνωρίζουμε ότι από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) καλούνται οι Ομοσπονδίες να αποστείλουν κατάλογο των ενεργών σωματείων-μελών τους ανά άθλημα για το έτος 2022-2023.

Για τον λόγο αυτό παρακαλούνται τα σωματεία να αποστείλουν το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 25/01/2023, συμπληρωμένο σε επεξεργάσιμη μορφή (excel) τον επισυναπτόμενο πίνακα, στο email [email protected].

Συνημμένα:

1. Έγγραφο της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γ.Γ.Α. με θέμα «Καταγραφή μελών Αθλητικών Ομοσπονδιών για το Μητρώο Αθλητικών Σωματείων 2023»

2. Κατάλογος σωματείων-μελών Ομοσπονδίας σε επεξεργάσιμη μορφή (excel)