Πρακτικό Επιτροπής Μεταγραφών Ε.Γ.Ο. 2022 (Ορθή Επανάληψη)

Σας κοινοποιούμε το Πρακτικό της Επιτροπής Μεταγραφών της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, το οποίο επικυρώθηκε στην 23η συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο., στις 21 Δεκεμβρίου 2022.

Δείτε ΕΔΩ το Πρακτικό της Επιτροπής Μεταγραφών της Ε.Γ.Ο. (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)