Θέματα 01ης συνεδρίασης Δ.Σ. Ε.Γ.Ο. (Τετάρτη 04/01)

Σας γνωρίζουμε τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν στην 01η συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 15:00, με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής Zoom.

01η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. Έγκριση πρόσληψης προπονήτριας κας. Κωτσοπούλου Φωτεινής
  2. Έγκριση πρόσληψης προπονητή κ. Τσοπάνογλου Ηλία
  3. Έγκριση προμήθειας υποστρώματος για ταπί Ρυθμικής
  4. Έγκριση προμήθειας πλήρους σετ κρίκων
  5. Έγκριση προμήθειας δοκού
  6. Έγκριση προμήθειας χρονόμετρου τραμπολίνο
  7. Έγκριση οδοιπορικών αθλητών-τριών
  8. Έγκριση νέου σωματείου