Προτεινόμενος Εσωτερικός Τεχνικός Κανονισμός & Απαιτήσεις Α’-Β’-Γ’-Δ’-Ε’ Κατηγοριών Ρυθμικής Γυμναστικής 2023

Έπειτα από εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής Ρυθμικής Γυμναστικής της Ε.Γ.Ο., η οποία εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας στην 23η συνεδρίασή του στις 21 Δεκεμβρίου 2022, σας κοινοποιούμε τον προτεινόμενο Εσωτερικό Τεχνικό Κανονισμό Ρυθμικής Γυμναστικής και τις απαιτήσεις των προγραμμάτων των Α’-Β’-Γ’-Δ’-Ε’ Κατηγοριών για το έτος 2023.

Δείτε ΕΔΩ τον προτεινόμενο Εσωτερικό Τεχνικό Κανονισμό Ρυθμικής Γυμναστικής της Ε.Γ.Ο.

Δείτε ΕΔΩ τις απαιτήσεις των προγραμμάτων των Α’-Β’-Γ’-Δ’-Ε’ Κατηγοριών για το 2023