Εξαίρεση νέων μελών Ε.Γ.Ο. από την έκτακτη συνδρομή

Σας γνωρίζουμε ότι με πρόταση του Προέδρου Αθανάσιου Σταθόπουλου και ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο. στην 23η συνεδρίαση της 21ης Δεκεμβρίου 2022, εξαιρούνται της εφάπαξ έκτακτης ετήσιας συνδρομής των 300,00 € τα σωματεία που εγγράφηκαν ως μέλη στην Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία το 2022.