Θέματα 23ης συνεδρίασης Δ.Σ. Ε.Γ.Ο. (Τετάρτη 21/12)

Σας γνωρίζουμε τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν στην 23η συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 16:30, με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής Zoom.

23η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 1. Ενημέρωση Προέδρου – αιτήματα για διοργανώσεις αθλητικών εκδηλώσεων
 2. Έγκριση Διαγωνισμού αεροπορικών εισιτηρίων
 3. Επικύρωση πρακτικού Επιτροπής Μεταγραφών
 4. Εισηγήσεις Τ.Ε. Ενόργανης Γυμναστικής
 5. Εισηγήσεις Τ.Ε. Ρυθμικής Γυμναστικής
 6. Εισηγήσεις Τ.Ε. Τραμπολίνο
 7. Εισηγήσεις Τ.Ε. Αεροβικής Γυμναστικής
 8. Εισηγήσεις T.E. Παρκούρ
 9. Εισηγήσεις Τ.Ε. Ακροβατικής Γυμναστικής
 10. Εισηγήσεις Τ.Ε. Γυμναστικής για Όλους
 11. Πρόταση συνεργασίας με Σύμβουλο Μάρκετινγκ
 12. Ανάθεση στον νομικό κ. Μούτλια για κατάθεση τροποποίησης Καταστατικού της Ε.Γ.Ο. και έγκριση εξόδων
 13. Διάφορα