Επικύρωση καταλόγου αντιπροσώπων σωματείων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 15/12/2022

Σας γνωρίζουμε τους καταλόγους των τακτικών και αναπληρωματικών αντιπροσώπων των σωματείων-μελών της Ε.Γ.Ο., με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, ενόψει της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Πέμπτης 15 Δεκεμβρίου 2022, όπως αυτοί επικυρώθηκαν ομόφωνα κατά την 22η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Γ.Ο. της 12ης Δεκεμβρίου 2022.

Δείτε ΕΔΩ τους καταλόγους των αντιπροσώπων σωματείων με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου