Νέο μέλος του Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο. ο Νεκτάριος Κελεσίδης

Ο Νεκτάριος Κελεσίδης προστέθηκε στην σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας ως 17ο μέλος, έπειτα από την παραίτηση του Δημοσθένη Ταμπάκου και σύμφωνα με όσα ορίζουν οι διατάξεις του νέου Αθλητικού Νόμου.

Ο κ. Κελεσίδης, ο οποίος είχε καταλάβει τη θέση του 3ου αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ. στις αρχαιρεσίες της 21ης Μαρτίου 2021, προσκλήθηκε και συμμετείχε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Γ.Ο. της 30ής Νοεμβρίου 2022, αποτελώντας πλέον επίσημα μέλος αυτού.