Θέματα 21ης συνεδρίασης Δ.Σ. Ε.Γ.Ο. (Τετάρτη 30/11)

Σας γνωρίζουμε τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν στην 21η συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 16:00, με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής Zoom.

21η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 1. Ενημέρωση Προέδρου
 2. Οικονομικό Πρακτικό Νοεμβρίου
 3. Ανανέωση ασφάλισης των αθλητών-τριών ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΙΟΣΗ, ΤΡΙΤΣΙΝΙΩΤΗΣ
 4. Εισηγήσεις Τ.Ε. Ενόργανης Γυμναστικής
 5. Εισηγήσεις Τ.Ε. Ρυθμικής Γυμναστικής
 6. Εισηγήσεις Τ.Ε. Τραμπολίνο
 7. Εισηγήσεις Τ.Ε. Ακροβατικής Γυμναστικής
 8. Εισηγήσεις Τ.Ε. Αεροβικής Γυμναστικής
 9. Εισηγήσεις Τ.Ε. Γυμναστικής για Όλους
 10. Εισηγήσεις T.E. Παρκούρ
 11. Αίτηση μετάταξης της υπαλλήλου Κεχρά Αγνής
 12. Συμβόλαια προπονητών-φυσικοθεραπευτών-φροντιστών-χορογράφων
 13. Έγκριση ιδιωτικού συμφωνητικού παραχώρησης δικαιωμάτων τηλεοπτικής μετάδοσης και εκμετάλλευσης με την εταιρεία «ΔΑΡΔΑΜΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ»
 14. Παράταση σύμβασης με την εταιρεία ΜΕΝΤΩΡ Solutions για την τεχνική υποστήριξη ΚΗΜΔΗΣ – ΕΣΗΔΗΣ
 15. Ηλεκτρονικό μήνυμα δικηγόρου κ. Αδαμίδη για συμπληρωματική καταγγελία αθλήτριας
 16. Επιστολή Δικαστικής Επιτροπής
 17. Διάφορα