Αναβολή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Ε.Γ.Ο.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Νο 20 της 24ης Νοεμβρίου 2022 της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, η διεξαγωγή της  Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την τροποποίηση του καταστατικού και έγκριση προϋπολογισμού έτους 2023 που είχε προγραμματιστεί στις 26/11/2022, μετατίθεται για την 15η Δεκεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Η  Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί με τη χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας zoom, που υποστηρίζει την ταυτόχρονη επικοινωνία με εικόνα και ήχο.

Οι ψηφοφορίες για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, θα πραγματοποιηθούν μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας zoom και θα είναι ονομαστικές.

Όσα σωματεία δεν έχουν κοινοποιήσει εγγράφως στην Ομοσπονδία, μέχρι σήμερα τους αντιπροσώπους τους (τακτικό – αναπληρωματικό) για τη Γενική Συνέλευση, δύνανται να το πράξουν, μέχρι την Παρασκευή 02 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 15:00, καθώς και να αποστείλουν τα email αυτών.