Προτεινόμενες τροποποιήσεις Καταστατικού Ε.Γ.Ο.

Σας γνωρίζουμε τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Καταστατικού της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, οι οποίες θα τεθούν προς ψήφιση από τα σωματεία-μέλη της Ε.Γ.Ο. στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Σαββάτου 26 Νοεμβρίου 2022.

Δείτε ΕΔΩ τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Καταστατικού της Ε.Γ.Ο.