Θέματα 20ής συνεδρίασης Δ.Σ. Ε.Γ.Ο. (Παρασκευή 25/11)

Σας γνωρίζουμε τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν στην 20ή συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 16:00, με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής Zoom.

20ή ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 1. Ενημέρωση προέδρου
 2. Εισηγήσεις Τ.Ε. Ενόργανης Γυμναστικής
 3. Εισηγήσεις Τ.Ε. Ρυθμικής Γυμναστικής
 4. Εισηγήσεις Τ.Ε. Τραμπολίνο
 5. Εισηγήσεις Τ.Ε. Ακροβατικής Γυμναστικής
 6. Εισηγήσεις Τ.Ε. Αεροβικής Γυμναστικής
 7. Εισηγήσεις Τ.Ε. Γυμναστικής για Όλους
 8. Εισηγήσεις T.E. Παρκούρ
 9. Αίτηση μετάταξης της υπαλλήλου Κεχρά Αγνής
 10. Συμβόλαια προπονητών-φυσικοθεραπευτών-φροντιστών-χορογράφων
 11. Παράταση σύμβασης με την εταιρεία ΜΕΝΤΩΡ Solutions για την τεχνική υποστήριξη ΚΗΜΔΗΣ – ΕΣΗΔΗΣ
 12. Επιστολή Δικαστικής Επιτροπής
 13. Απολογισμός Horizon Cup
 14. Εγγραφή νέων Σωματείων
 15. Διάφορα