Δήλωση του Προέδρου της Ε.Γ.Ο.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας Αθανάσιος Σταθόπουλος προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Η υπόθεση των καταγγελιών των 27 πρώην αθλητριών/ων Γυμναστικής, ποινικά έχει τεθεί αμετακλήτως στο αρχείο με Διάταξη της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών και πειθαρχικά έχει παραγραφεί. Όποια/ος επανέρχεται στο θέμα αυτό, εξυπηρετεί προσωπικούς σχεδιασμούς και ζημιώνει τη Γυμναστική».