Προτεινόμενο Εθνικό Αγωνιστικό Ημερολόγιο 2023

Σας γνωρίζουμε το προτεινόμενο Εθνικό & Διεθνές Αγωνιστικό Ημερολόγιο της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας για το έτος 2023, όπως αυτό εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Γ.Ο. στη 19η συνεδρίαση της 02ης Νοεμβρίου 2022.
Παρακαλούνται τα σωματεία-μέλη της Ε.Γ.Ο. όπως αποστείλουν τυχόν προτάσεις τους στο email [email protected] το αργότερο έως τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022, σχετικά με τις ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων και πιθανή τροποποίησή τους.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι οι Τοπικές Αρχές / Φορείς ή τα σωματεία που ενδιαφέρονται να φιλοξενήσουν ή να συνδιοργανώσουν αγώνα / αγώνες των αθλημάτων της Ε.Γ.Ο. που περιλαμβάνονται στο προτεινόμενο Εθνικό Αγωνιστικό Ημερολόγιο έτους 2023, θα πρέπει να αποστείλουν συμπληρωμένο το επισυναπτόμενο υπόδειγμα αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο email [email protected], το αργότερο έως τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022.
Το αίτημα θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από αντίγραφο της εν ισχύι άδειας λειτουργίας της αθλητικής εγκατάστασης, καθώς και από δήλωση συναίνεσης του Δήμου ή Φορέα στον οποίο ανήκει η συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Δείτε ΕΔΩ τη φόρμα αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Δείτε ΕΔΩ το προτεινόμενο Εθνικό Αγωνιστικό Ημερολόγιο έτους 2023