Επικύρωση καταλόγου σωματείων με δικαίωμα ψήφου στην Έκτακτη Γ.Σ. της 26/11/2022 (OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Σας κοινοποιούμε το έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με το οποίο επικυρώνεται ο κατάλογος των 95 σωματείων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, στις 26 Νοεμβρίου 2022, όπως τα σωματεία αυτά αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα, με βάση το τηρούμενο στη Γ.Γ.Α. ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του Ν.4714/2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Δείτε ΕΔΩ το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Α. (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Δείτε ΕΔΩ τον κατάλογο με τα 95 σωματεία με δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γ.Σ. της Ε.Γ.Ο. (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)