Διευκρίνιση για μεταγραφές αθλητών-αθλητριών

Από την Ε.Γ.Ο. διευκρινίζεται ότι αθλητής-αθλήτρια γυμναστικής που, τουλάχιστον την τελευταία διετία, δεν έχει αγωνιστεί σε κανέναν επίσημο αγώνα του σωματείου στο οποίο ανήκει, έχει το δικαίωμα να μεταγραφεί σε σωματείο της προτίμησής του χωρίς την υποχρέωση να κατέχει Κάρτα A’ σε ισχύ.