Ακροβατική Γυμναστική: Επεξηγήσεις για τους Πίνακες Δυσκολίας της FIG (videos)

Σας γνωρίζουμε ότι στο κανάλι της Ε.Γ.Ο. στο YouTube έχει αναρτηθεί μία σειρά από εκπαιδευτικά βίντεο με επεξηγήσεις για τους Πίνακες Δυσκολίας Ακροβατικής Γυμναστικής της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γυμναστικής (FIG).

1ο ΒΙΝΤΕΟ: • Εισαγωγή • Περιεχόμενα • Γενικοί κανονισμοί • Παραδείγματα ασκήσεων ισορροπίας στα Ζευγάρια

2ο ΒΙΝΤΕΟ: • Παραδείγματα ασκήσεων ισορροπίας στα Ζευγάρια • Ασκήσεις ισορροπίας Ζευγαριών • Δυναμικές ασκήσεις Ζευγαριών • Εισαγωγή στις ασκήσεις ισορροπίας των Τριάδων Γυναικών

3ο ΒΙΝΤΕΟ: • Πυραμίδες προγραμμάτων ισορροπίας Τριάδων Γυναικών • Δυναμικές ασκήσεις Τριάδων Γυναικών • Πυραμίδες προγραμμάτων ισορροπίας Τετράδων Ανδρών • Δυναμικές ασκήσεις Τετράδων Ανδρών • Ατομικές ασκήσεις • Συμπλήρωση Φύλλου Ασκήσεων