Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στους Περιφερειακούς Αγώνες Ακροβατικής

Η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία καλεί τα σωματεία-μέλη της, που καλλιεργούν το άθλημα της Ακροβατικής Γυμναστικής όπως γνωστοποιήσουν, έως την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022, μέσω του link https://forms.gle/mNXBAF5MkaKKiNtv8, εάν προτίθενται να λάβουν μέρος στους προγραμματισμένους περιφερειακούς αγώνες Α’-Γ’-Δ’ / Β’ Περιφερειών, που πρόκειται να διεξαχθούν στις 19-20 & 27 Νοεμβρίου αντίστοιχα (Λαύριο Αττικής & Θεσσαλονίκη) καθώς και να σημειώσουν τον ακριβή αριθμό των αθλητών-αθλητριών τους που εκτιμάται ότι θα αγωνιστούν.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα σωματεία μέλη της Ε.Γ.Ο., που διαθέτουν ειδική αθλητική αναγνώριση και έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (άρθρο 142 του Ν.4714/2022 (Α’ 148).)
Μοναδική εξαίρεση από τα ανωτέρω αποτελούν τα σωματεία εκείνα που υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων {1Ακαι {5Α του άρθρου 8 του Ν. 2725/99 όπως ισχύει.

«1Α Κατά τα πρώτα δύο (2) έτη από την εγγραφή του σε αθλητική ένωση ή ομοσπονδία, το αθλητικό σωματείο μετέχει στην αγωνιστική δραστηριότητα της οικείας ένωσης ή ομοσπονδίας, πλην των πανελληνίων αγώνων και πρωταθλημάτων ή των τελικών φάσεων πανελληνίων αγώνων και πρωταθλημάτων, χωρίς να διαθέτει ειδική αθλητική αναγνώριση, την οποία μπορεί να αιτηθεί και να λάβει το αργότερο εντός του ιδίου χρονικού διαστήματος. Αν μετά την παρέλευση δύο (2) ετών από την εγγραφή του το αθλητικό σωματείο δεν έχει λάβει ειδική αθλητική αναγνώριση, διαγράφεται αυτοδικαίως από το μητρώο μελών της ένωσης ή της ομοσπονδίας και δε δύναται πλέον να συμμετέχει στις αγωνιστικές διοργανώσεις της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας».