Άνοιγμα πλατφόρμας Γ.Γ.Α. για υποβολή αιτήσεων για το Ηλεκτρονικό Μητρώο Σωματείων, μέχρι και τις 23/10/2022

Εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, σας ενημερώνουμε ότι η πλατφόρμα είναι ανοικτή μέχρι και τις 23/10/2022 για την υποβολή αιτήσεων για το Ηλεκτρονικό Μητρώο Σωματείων 2022. Επίσης, αυξάνεται ο αριθμός των επαναϋποβολών κατά δύο (σύνολο 6) προκειμένου να γίνουν διορθώσεις αν απαιτούνται. Υπενθυμίζουμε ότι καταληκτική ημερομηνία επαναϋποβολών είναι στις 30/11/2022.

Καλούνται να υποβάλουν αίτηση όσα σωματεία απέκτησαν πρόσφατα ειδική αθλητική αναγνώριση ή δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν την αίτησή τους έως τις 30/09/2022.