Προκήρυξη Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Ε.Γ.Ο. (26/11/2022)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας (Ε.Γ.Ο.) με απόφασή του στη 17η συνεδρίασή του στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού, καλεί τα σωματεία – μέλη της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 16:00, με τη χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας Ζoom, που υποστηρίζει την ταυτόχρονη επικοινωνία με εικόνα και ήχο, με τα εξής θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Τριμελούς Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
2. Επικύρωση Πρακτικών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ε.Γ.Ο.  της 30ής Μαρτίου 2022.
3. Τροποποίηση καταστατικού της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας.
4. Έγκριση Προϋπολογισμού της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας για το έτος 2023 – Τοποθετήσεις Μελών – Ψηφοφορία.

Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας η Γ.Σ. θα διεξαχθεί την ίδια μέρα, με την ίδια διαδικασία, με τα αυτά θέματα ημερησίας διάταξης και ώρα 17:00.

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση στην Έκτακτη Γ.Σ. της 26ης Νοεμβρίου 2022

Δείτε ΕΔΩ το ενημερωτικό σημείωμα για τους αντιπροσώπους των σωματείων στην Έκτακτη Γ.Σ.

Δείτε ΕΔΩ την αριθμητική κατάσταση των σωματείων-μελών της Ε.Γ.Ο. με δικαίωμα ψήφου στην Έκτακτη Γ.Σ.

Δείτε ΕΔΩ τα πρακτικά της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30ής Μαρτίου 2022

«Κατεβάστε» από ΕΔΩ σε επεξεργάσιμη μορφή εγγράφου (.doc) το Υπόδειγμα Αποσπάσματος Πρακτικού Δ.Σ. Αθλητικού Σωματείου