Θέματα 17ης συνεδρίασης Δ.Σ. Ε.Γ.Ο. (Παρασκευή 30/09)

Σας γνωρίζουμε τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν στη 17η συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 18:00, με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής Zoom.

17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. Απολογισμός Σχολής Προπονητών
  2. Οικονομικό Πρακτικό No8
  3. Συμβάσεις προπονητών
  4. Κόστος χρέωσης για μετεγγραφές και αποδεσμεύσεις
  5. Προκήρυξη Γενικής Συνέλευσης εντός Νοεμβρίου 2022 με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2023»
  6. Σύνθεση αποστολής για τη συμμετοχή στο εκλογικό συνέδριο της European Gymnastics στην Albufeira (Πορτογαλία, 01-04/12/2022)
  7. Εκπροσώπηση στις εκλογές COMEGYM
  8. Εγγραφή νέων Σωματείων
  9. Διάφορα