Αλλαγή email επικοινωνίας με το Τμήμα Αδειοδοτήσεων της Περιφέρειας Αττικής

Εκ μέρους της Περιφέρειας Αττικής, σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα, για το Τμήμα Αδειοδοτήσεων Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Αγώνων της Δ/νσης Αθλητισμού & Πολιτισμού της Περιφέρειας Αττικής, η επικοινωνία γίνεται στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected].