Παγκόσμια Γυμναστράδα 2023: Ενημερωτικό φυλλάδιο 3.1

Σας κοινοποιούμε το 3ο ενημερωτικό φυλλάδιο (bulletin) που εξέδωσαν οι διοργανωτές της Παγκόσμιας Γυμναστράδας 2023, η οποία θα διεξαχθεί στο Άμστερνταμ από τις 30 Ιουλίου έως τις 5 Αυγούστου 2023.

Παγκόσμια Γυμναστράδα 2023: Bulletin 3.1