Έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο.

Ο Πρόεδρος της Ε.Γ.Ο. Αθανάσιος Σταθόπουλος συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, με αποκλειστικό θέμα συζήτησης την περικοπή της τακτικής επιχορήγησης των αθλητικών Ομοσπονδιών για το έτος 2022 από το Υφυπουργείο Αθλητισμού.

Η έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο. θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 30 Ιουλίου 2022 και ώρα 17:30, με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής Zoom.