Θέματα 12ης συνεδρίασης Δ.Σ. Ε.Γ.Ο. (Δευτέρα 25/07)

Σας γνωρίζουμε τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν στη 12η συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Ομοσπονδίας στην Αθήνα τη Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022 και ώρα 11:00.

12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ (Ορθή Επανάληψη):

 1. Παράσταση για ακρόαση κας Ευαγγελίας Γκιόλια
 2. Τεχνική ανάλυση-παρουσίαση νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας από κ. Αργύρη Λογοθέτη
 3. Αίτημα προς Γ.Γ.Α. για την υπαγωγή των αθλημάτων TeamGym και Calisthenics
 4. Εισηγήσεις Τ.Ε. Ενόργανης Γυμναστικής
 5. Εισηγήσεις Τ.Ε. Ρυθμικής Γυμναστικής
 6. Εισηγήσεις Τ.Ε. Τραμπολίνο
 7. Εισήγηση Τ.Ε. Αεροβικής Γυμναστικής
 8. Εισηγήσεις Τ.Ε. Ακροβατικής Γυμναστικής
 9. Εισήγηση T.E. Παρκούρ
 10. Εισήγηση Τ.Ε. Γυμναστικής για Όλους
 11. Οικονομικό Πρακτικό
 12. Εγγραφή νέων σωματείων
 13. Αίτηση άδειας άνευ αποδοχών για την υπάλληλο Κοναξή
 14. ΕΟΚΑΝ – Ορισμός προσώπων για θέματα Ντόπινγκ – Συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα
 15. Γνωστοποίηση Έκθεσης Ελέγχου – Εθνική Αρχή Διαφάνειας
 16. Διάφορα
 17. Καταγγελίες αθλητών – Εισήγηση Νομικού Συμβούλου