Ενημέρωση για μουσική επένδυση προγραμμάτων “Hellas Gym Festival” και “Hellas Gym for Life Challenge”

Παρακαλούνται οι ομάδες που θα λάβουν μέρος στο “Hellas Gym Festival” και στο “Hellas Gym for Life Challenge”, από τις 15 έως τις 19 Ιουνίου 2022 στο Κλειστό Γυμναστήριο Μετς, όπως αποστείλουν τη μουσική επένδυση των προγραμμάτων τους σε μορφή MP3 (αναφέροντας το όνομα της ομάδας και του προγράμματος) στο email [email protected], το αργότερο έως το Σάββατο 11 Ιουνίου 2022.