Ενημέρωση για “Hellas Gym Festival” και “Hellas Gym for Life Challenge”

Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας τις σχετικές διευκρινήσεις που αφορούν το “Hellas Gym Festival” και “Hellas Gym for Life Challenge” 2022:

  • Το ίδιο γκρουπ (πρόγραμμα) μπορεί να συμμετέχει αποκλειστικά και μόνο στο FESTIVAL ή στο CHALLENGE, αλλά όχι και στα δύο.
  • Ένας σύλλογος η φορέας μπορεί να συμμετέχει με όσα προγράμματα (γκρουπ) επιθυμεί, με την προϋπόθεση ότι το ίδιο γκρουπ (πρόγραμμα) μπορεί να συμμετέχει αποκλειστικά και μόνο στο FESTIVAL η στο CHALLENGE, όχι και στα δύο.
  • Το πρόγραμμα των παρουσιάσεων θα ανακοινωθεί μετά την λήξη των δηλώσεων συμμετοχής.
  • Αναφορικά με την εκδήλωση ενδιαφέροντος πρόβας για το “HELLAS GYM FOR LIFE CHALLENGE” που βρίσκεται στη δήλωση συμμετοχής, γίνεται προσπάθεια να υλοποιηθεί για την Τετάρτη 15/06/2022. Μετά τη λήξη των δηλώσεων συμμετοχής θα ενημερωθείτε σχετικά.