Εκπαιδευτικά βίντεο FIG για προπονήτριες & κριτές ρυθμικής

Σας κοινοποιούμε μία σειρά από βίντεο με επεξηγήσεις σχετικά με την Καλλιτεχνία (Artistry) και την Εκτέλεση (Execution) στον νέο Κώδικα Βαθμολογίας Ρυθμικής Γυμναστικής 2022-2024, τα οποία επιμελήθηκε η αρμόδια Τεχνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γυμναστικής (FIG), προς ενημέρωση των προπονητριών και των κριτών.

ΒΙΝΤΕΟ 1: Καλλιτεχνία – Ατομικό

ΒΙΝΤΕΟ 2: Καλλιτεχνία – Ανσάμπλ

ΒΙΝΤΕΟ 3: Εκτέλεση – Ατομικό

ΒΙΝΤΕΟ 4: Εκτέλεση – Ανσάμπλ