Δηλώσεις συμμετοχής για την Παγκόσμια Γυμναστράδα 2023

Οι ομάδες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην Παγκόσμια Γυμναστράδα 2023 που θα πραγματοποιηθεί στο Άμστερνταμ (30 Ιουλίου – 5 Αυγούστου 2023), παρακαλούνται να συμπληρώσουν και να αποστείλουν την επισυναπτόμενη φόρμα, μαζί με το σχετικό καταθετήριο (50 € ανά ομάδα, μη επιστρέψιμη προκαταβολή) το αργότερο έως τις 6 Μαΐου 2022 στο email της Ε.Γ.Ο. ([email protected]).

Αναλυτικές πληροφορίες για τη διοργάνωση μπορείτε να βρείτε στον επίσημο δικτυακό τόπο, https://worldgymnaestrada2023.com/en/