Πίνακας Εθνικών Κριτών Ενόργανης Γυναικών 2022-2024

Σας γνωρίζουμε τα ονόματα των Εθνικών Κριτών & Κριτών Αρχικής Βαθμίδας Ενόργανης Γυμναστικής Γυναικών για τον Ολυμπιακό κύκλο 2022-2024, οι οποίες συμμετείχαν με επιτυχία στο σεμινάριο και στις εξετάσεις που πραγματοποίησε η Ε.Γ.Ο..

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα με τις Εθνικές Κριτές & Κριτές Αρχικής Βαθμίδας Ενόργανης Γυμναστικής Γυναικών 2022-2024