Πίνακας Εθνικών Κριτών Ρυθμικής 2022-2024

Σας γνωρίζουμε τα ονόματα των Εθνικών Κριτών & Κριτών Αρχικής Βαθμίδας Ρυθμικής Γυμναστικής για τον Ολυμπιακό κύκλο 2022-2024, οι οποίοι συμμετείχαν με επιτυχία στο σεμινάριο και στις εξετάσεις που πραγματοποίησε η Ε.Γ.Ο..

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα με τους Εθνικούς Κριτές & Κριτές Αρχικής Βαθμίδας Ρυθμικής Γυμναστικής 2022-2024