Ενημέρωση για συμμετοχή αθλητών μετά από νόσηση με Covid-19

Σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας στην συνεδρίασή του με αριθμό 5 της 26ης Μαρτίου 2022, αποφάσισε ότι οι αθλητές-αθλήτριες Γ’-Δ’ Κατηγοριών (Παίδων-Κορασίδων, Παμπαίδων-Παγκορασίδων), οι οποίοι είχαν υποβάλει δήλωση συμμετοχής σε αγώνα αλλά κατά το χρονικό διάστημα διεξαγωγής αυτού νόσησαν με Covid-19, θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στον αντίστοιχο αγώνα σε διαφορετική Περιφέρεια.

Τα ενδιαφερόμενα σωματεία θα πρέπει να καταθέσουν εγγράφως το αίτημά τους στην Ε.Γ.Ο., δηλώνοντας το ονοματεπώνυμο των αθλητών-αθλητριών, έτσι ώστε σε συνεννόηση με τους αρμόδιους υπαλλήλους να υποβάλουν εκ νέου δήλωση συμμετοχής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ομοσπονδίας, εφόσον υπάρχει η θετική εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής του αθλήματος.

Επισημαίνεται δε ότι σύμφωνα με το ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο, για την συμμετοχή σε αγώνες είναι απαραίτητη η επίδειξη επικαιροποιημένης κάρτας υγείας και σε περίπτωση νόσησης με Covid-19 με συμπτώματα, η επικαιροποίηση της κάρτας υγείας θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί υποχρεωτικά μετά τη νόσηση. Για τους συμπτωματικούς ασθενείς αθλητές, είναι υποχρεωτικός ο καρδιολογικός έλεγχος μετά τη νόσηση.