Επικύρωση καταλόγου σωματείων με δικαίωμα ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/03/2022

Σας κοινοποιούμε το έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με το οποίο επικυρώνεται ο κατάλογος των 83 σωματείων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, στις 30 Μαρτίου 2022, όπως τα σωματεία αυτά αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα, με βάση το τηρούμενο στη Γ.Γ.Α. ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του Ν.4714/2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Δείτε ΕΔΩ το σχετικό έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

Δείτε ΕΔΩ τον κατάλογο με τα 83 σωματεία με δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γ.Σ. της Ε.Γ.Ο.