Προκήρυξη Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Ε.Γ.Ο. (30/03/2022)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας (Ε.Γ.Ο.) με απόφασή του στη 2η συνεδρίασή του της 11ης Φεβρουαρίου 2022 και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού, καλεί τα σωματεία-μέλη της Ε.Γ.Ο. σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022 και ώρα 15:00 στα Σπάτα Αττικής, στο ξενοδοχείο SOFITEL ATHENS AIRPORT στην αίθουσα «Καλλιστώ», ή εναλλακτικά σε περίπτωση προβλήματος λόγω των απαγορευτικών μέτρων της πανδημίας Covid-19, με τη χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας Zoom, που υποστηρίζει την ταυτόχρονη επικοινωνία με εικόνα και ήχο, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Τριμελούς Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
2. Επικύρωση Πρακτικών της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ε.Γ.Ο. της 30ής Ιανουαρίου 2022.
3. Διοικητικός Απολογισμός από 01/01/2021 έως 31/12/2021 – Τοποθετήσεις μελών – Ψηφοφορία.
4. Οικονομικός Απολογισμός – Ισολογισμός – Αποτελέσματα Χρήσης – Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής, από 01/01/2021 έως 31/12/2021 – Τοποθετήσεις μελών – Ψηφοφορία.
5. Απαλλαγή ευθύνης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οικονομική διαχείριση του χρονικού διαστήματος από 01/01/2021 – 31/12/2021 – Ψηφοφορία.
6. Έγκριση Κανονισμού Αξιολόγησης Ολυμπιακών Αθλημάτων.
7. Έγκριση Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Γ.Ο..

Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας η Γ.Σ. θα διεξαχθεί την ίδια μέρα στον ίδιο χώρο με τα αυτά θέματα ημερησίας διάταξης και ώρα 16:00.

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα για την πρόληψη και περιορισμό της νόσου Covid-19.

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση στην Τακτική Γ.Σ. της 30ής Μαρτίου 2022

Δείτε ΕΔΩ το ενημερωτικό σημείωμα για τους αντιπροσώπους των σωματείων στην Τακτική Γ.Σ. της Ε.Γ.Ο.

Δείτε ΕΔΩ την αριθμητική κατάσταση των σωματείων-μελών της Ε.Γ.Ο. με δικαίωμα ψήφου στην Τακτική Γ.Σ.

Δείτε ΕΔΩ τα πρακτικά της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30ής Ιανουαρίου 2022

«Κατεβάστε» από ΕΔΩ σε επεξεργάσιμη μορφή εγγράφου (.doc) το Υπόδειγμα Αποσπάσματος Πρακτικού Δ.Σ. Αθλητικού Σωματείου

Δείτε ΕΔΩ τον προτεινόμενο Πειθαρχικό Κανονισμό, Κανονισμό Ντόπινγκ και Κανονισμό Αξιολόγησης Ολυμπιακών Αθλημάτων 2022-2024 

Δείτε ΕΔΩ τον απολογισμό εσόδων-εξόδων, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης της Ε.Γ.Ο. για το έτος 2021