Πρόσκληση ενδιαφέροντος για οπτικοακουστική (live stream) – φωτογραφική κάλυψη διοργανώσεων Ε.Γ.Ο.

Η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία απευθύνει πρόσκληση σε όσους ενδιαφέρονται να αναλάβουν την κάλυψη διοργανώσεων που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Αγωνιστικό Ημερολόγιο 2022, παρέχοντας υπηρεσίες ζωντανής διαδικτυακής μετάδοσης (live stream) και φωτογραφικής κάλυψης, χωρίς οικονομικό κόστος για τη Ομοσπονδία και με αντάλλαγμα την αποκλειστική και υπό προϋποθέσεις εκμετάλλευση των δικαιωμάτων εικόνας των συγκεκριμένων διοργανώσεων.  

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν αίτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο email [email protected], το αργότερο μέχρι την Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2022, αναφέροντας τους συγκεκριμένους αγώνες που θα επιθυμούσαν να καλύψουν ως αποκλειστικοί οπτικοακουστικοί – φωτογραφικοί πάροχοι (ονομασία διοργάνωσης / ημερομηνία τέλεσης / τόπος διεξαγωγής).

Τα αιτήματα θα καταγραφούν από την Επιτροπή Επικοινωνίας της Ε.Γ.Ο. και θα ακολουθήσει κύκλος επαφών με τους ενδιαφερόμενους, προκειμένου να εξειδικευτούν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα ανταποδοτικά οφέλη και οι επιμέρους όροι κάθε πιθανής συνεργασίας.