Αλλαγές στη λειτουργία των Ακαδημιών της FIG

Σας γνωρίζουμε τις αλλαγές στις πολιτικές και στη λειτουργία των Ακαδημιών Επιπέδου 1 της FIG, οι οποίες ανακοινώθηκαν ενόψει των εγκαινίων της νέας πλατφόρμας ηλεκτρονικής διδασκαλίας (e-learning) που αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Οι δύο κύριες αλλαγές, σε σχέση με ό,τι ίσχυε μέχρι πρότινος, είναι οι εξής:

Α. Εγγραφή
Οι προπονητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν μία σειρά μαθημάτων Ακαδημίας Επιπέδου 1, μπορούν πλέον να εγγραφούν μέσω της εθνικής Ομοσπονδίας της χώρας στην οποία διαμένουν ή εργάζονται και όχι απαραίτητα μέσω της Ομοσπονδίας της χώρας υπηκοότητάς τους.

Β. Απόκτηση βεβαίωσης σε δύο στάδια
Οι προπονητές οφείλουν πρώτα να παρακολουθήσουν θεωρητικά μαθήματα στην πλατφόρμα e-learning της FIG και να περάσουν τη διαδικτυακή εξέταση για να αποκτήσουν βεβαίωση. Στην συνέχεια θα συμμετάσχουν σε πρακτικά μαθήματα αυτοπροσώπως και οφείλουν να επιτύχουν στις πρακτικές εξετάσεις για να λάβουν το δίπλωμα ολοκλήρωσης της Ακαδημίας. Τα πρακτικά μαθήματα θα έχουν διάρκεια τεσσάρων ημερών, ενώ μέχρι τώρα οι Ακαδημίες διαρκούσαν συνήθως επτά ημέρες.
Επιπλέον, οι Ακαδημίες Επιπέδου 2 και Επιπέδου 3 θα διαρκέσουν φέτος έξι ημέρες, μία λιγότερη από πριν.

Οι νέες πολιτικές της FIG έχουν αναρτηθεί στην ειδική ενότητα Εκπαίδευσης / Ακαδημιών στον δικτυακό τόπο της FIG, στον παρακάτω σύνδεσμο: