Κανονισμοί Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας

Στο πλαίσιο της καλύτερης διοικητικής και αγωνιστικής οργανωτικής λειτουργίας των αθλημάτων της Γυμναστικής μετά την τροποποίηση του Καταστατικού της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, συστήνονται και τροποποιούνται κώδικες και κανονισμοί για τα αθλήματα, τους αθλητές και αθλήτριες, τους προπονητές και προπονήτριες και τους κριτές των αθλημάτων της Γυμναστικής.

Μετά τις ομόφωνες αποφάσεις του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας στις 25/01/2022 και μέχρι την επικύρωση των Κανονισμών από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 30/01/2022, η Ε.Γ.Ο. καλεί τα σωματεία-μέλη της να στείλουν τυχόν προτάσεις τους για αλλαγές στο email [email protected], προκειμένου αυτές να συζητηθούν και να εξεταστούν για τη βελτίωση των κανονισμών.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ