Επικύρωση καταλόγου αντιπροσώπων σωματείων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30/01/2022

Σας γνωρίζουμε τους καταλόγους των τακτικών και αναπληρωματικών αντιπροσώπων των σωματείων-μελών της Ε.Γ.Ο., με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, ενόψει της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Κυριακής 30 Ιανουαρίου 2022, όπως αυτοί εγκρίθηκαν κατά την 01η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Γ.Ο. της 24ης Ιανουαρίου 2022, με αριθμό απόφασης Νο.29.