Ενημέρωση για αιτήσεις διεξαγωγής αγώνων (εκτός διοργανώσεων Ε.Γ.Ο.)

Σας γνωρίζουμε ότι οι Τοπικές Αρχές / Φορείς ή τα σωματεία που ενδιαφέρονται να λάβουν έγκριση για να διοργανώσουν αγώνα / αγώνες των αθλημάτων της Ε.Γ.Ο., πέρα από τις διοργανώσεις που περιλαμβάνονται στο προτεινόμενο Εθνικό Αγωνιστικό Ημερολόγιο της Ομοσπονδίας, θα πρέπει να αποστείλουν συμπληρωμένο το επισυναπτόμενο υπόδειγμα αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο email της Ομοσπονδίας ([email protected]).

Το αίτημα θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από αντίγραφο της εν ισχύι άδειας λειτουργίας της αθλητικής εγκατάστασης, καθώς και από δήλωση συναίνεσης του Δήμου ή Φορέα στον οποίο ανήκει η συγκεκριμένη εγκατάσταση.